ชมถ่ายทอดสด ลุ้นโหวตนายกฯรอบ2

ชมถ่ายทอดสด ลุ้นโหวตนายกฯรอบ2

ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมานั้น ทางผู้สื่อข่าวได้บอกว่า ในช่วงเช้าเวลา 09.30 น. ชมถ่ายทอดสด นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ซึ่งเป็นประธานที่ร่วมกันนัดประชุมร่วมกันของรัฐสภาเป็นครั้งที่ 2 เพื่อที่จะพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งจะสมควรที่จะได้รับแต่งตั้งที่จะเป็น นายกรัฐมนตรี ตามมาตราที่ 272 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และก่อนการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีนั้นก็จะไม่มีการอภิปรายใดๆแต่อาจจะมีการพูดถกเถียงกันบ้างของสมาชิก เรื่องที่ว่า การพิจารณาญัตติโหวตนายกรัฐมนตรีซ้ำได้หรือไม่ โดยเน้นเรื่องของข้อบังคับการประชุมรัฐสภา ในพ.ศ.2563 ข้อที่ 41 ที่บอกว่า ญัตติใดซึ่งตกไปแล้ว ห้ามนำญัตติซึ่งมีหลักการเดียวกันขึ้นเสนออีกในสมัยประชุมเดียวกัน เว้นแต่ญัตติซึ่งไม่มีการลงมติ หรือญัตติที่ประธานสภาอนุญาต ในเมื่อพิจารณาเห็นว่าเหตุการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไป เครดิต : https://www.thairath.co.th/news