นายกอวยพร ปีใหม่ 2567

นายกอวยพร ปีใหม่ 2567

ทั้งนี้ทางด้านนายกได้บอกว่า ตั้งแต่ก่อนรับตำแหน่ง ผมได้เห็นใจและเข้าใจความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในหลายๆเรื่อง จึงอยากจะเร่งรัดออกมาตรการต่างๆเพื่อที่จะเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายสู่ขยายโอกาสเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายเพื่อทำให้พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนมีคุณภาพและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี มีความสุขมากยิ่งขึ้น นี่คือสิ่งที่เป็นโจทย์สำคัญที่พวกเราทุกคนทั้งข้าราชการไม่ว่าจะเป็นบุคลากรหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนหรือภาคประชาสังคมและประชาชนทุกคนล้วนหวังที่จะทำให้สำเร็จพัฒนาประเทสไทยของเราให้เจริญรุ่งเรือง และเนื่องในศุภวาระขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2567 ผมขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคน ร่วมกันตั้งจิตอธิษฐานอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจแห่งสรรพศักดิ์สิทธิ์ในสากล โปรดอภิบาลบันดาลดลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ทรงพระเจริญด้วยจตุพิธพรชัย ทรงพระเกษมสำราญ มีพระราชประสงค์จำนงสิ่งใด ขอจงสัมฤทธิ์ดั่งพระราชหฤทัยปรารถนา สถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้าแก่ปวงพสกนิกชาวไทยตราบกาลนาน นี่เป็นสิ่งที่นายกอวยพร ปีใหม่ 2567 นั่นเอง เครดิต : https://www.pptvhd36.com