ใหม่ ธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดตัวเว็บไซต์ คนไทยต้องไม่โดนโกง

ธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้มีความตระหนักถึงภัยทางการเงินที่มีความซับซ้อนและหลากหลายมากขึ้น โดยจากสถิติของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 12-18 มีนาคม 2566 มีการรับ แจ้งความออนไลน์ จากคดีหลอกหลวงทางโทรศัพท์ที่เป็นขบวนการ หรือ แก๊งคอลเซ็นเตอร์ จำนวน 529 เคส มีมูลค่าความเสียหายกว่าจำนวน 65 ล้านบาท ในขณะที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ก็ได้มีการรายงานว่า มีภัยทุจริตทางการเงิน เช่น แก๊งคอลเซ็นเตอร์ มีSMS หลอกหลวง และแอปฯดูดเงินได้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะของแอปที่ดูดเงินนั้นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในช่วงเดือน มิถุนายน 2566 โดยที่มีรายการความเสียหายจากแอปฯดูดเงินในช่วง 7 เดือนที่ผ่านมา ธันวาคม 2565-มิถุนายน 2566 อยู่ที่ประมาณ 1,152 ล้านบาท ทั้งนี้ทางธนาคารไทยพาณิชย์นั้น จึงได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับความปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางการเงินและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า โดยที่จะมีการพัฒนายกระดับความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง พร้อมร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อกำหนดแนวทางการป้องกันและจัดการภัยทางการเงินให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนให้รู้เท่าทันกลโกงของมิจฉาชีพได้แต่อย่างไรก็ตาม ลูกค้าและประชาชน ควรต้องติดตามข้อมูลและปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันทางการเงินอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความเสี่ยงการตกเป็นเหยื่อจากมิจฉาชีพอีกด้วย เครดิต : https://www.bangkokbiznews.com,scb.co.th